!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

sauktukas-2

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS VEIKLOS UŽDAVINIAI:

 • Pirmosios pagalbos teikimas: suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;
 • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams;
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius: formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos, asmens higienos įgūdžius;
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;
 • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • Su gimnazijos vaiko gerovės komisija, kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 • Vykdyti projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.
Apie gimnaziją
 • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
 • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
 • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
  Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
 • telefonas: +370(380)53912;
 • faksas: +370(380)53912;
 • el. paštas: rastine@sltg.lt