!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos dalykų mokytojų

individualus konsultacijų tvarkaraštis

Mokytojas

Dalykas

Kabinetas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Marina Dmuchovskaja

Dorinis ugdymas (tikyba)

Katalikų tikybos kab. 3.2.7

14.55-15.40

Aušra Bezujevskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos kab. 3.1.26

14.55-15.40

Neringa Boldinienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos kab. 3.3.13

14.00-14.45

Gražina Lašakevičienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos kab. 3.3.12

14.00-14.45

Michail Dudoit

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos kab 3.1.4

14.55-15.40

Jolanta Vozbanovičienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos kab 3.3.14

14.00-14.45

Lilija Zdramytė-Jankauskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos kab. 3.2.6

14.00-14.45

Elena Aleksonienė

Užsienio kalba (rusų)

Rusų kalbos. kab. 2.3.1

14.55-15.40

Tatjana Klimantavičienė

Užsienio kalba (rusų)

Rusų kalbos kab. 2.3.20

14.00-14.45

Marija Palkevičienė

Užsienio kalba (anglų)

Anglų kalbos kab. 2.3.18

14.00-14.45

Inga Sutiagina

Užsienio kalba (anglų)

Anglų kalbos kab. 2.3.17

14.00-14.45

Valentina Svorobovič

Užsienio kalba (anglų, vokiečių)

Anglų kalbos kab. 3.3.11

14.55-15.40

Helena Banelienė

Matematika, ekonomika ir verslumas

Matematikos kab. 3.1.25

14.00-14.45

14.55-15.40

Irena Karaulnovienė

Matematika

Matematikos kab. 3.1.22

14.00-14.45

Algirdas Keras

Matematika

Matematikos kab. 3.1.3

14.00-14.45

14.55-15.40

Gintautas Norkūnas

Matematika

Matematikos kab.

14.00-14.45

Renata Babravičienė

Informacinės technologijos, matematika

Informacinių technologijų kab. 2.2.14

14.00-14.45

Audrius Vosylius

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų kab. 2.3.12

14.00-14.45

Irena Jurgo

Biologija, technologijos, gamta ir žmogus

Biologijos kab.2.2.27

14.55-15.40

Nadežda Kropa

Fizika

Fizikos kab. 3.3.

14.55-15.40

Jolanta Norkūnienė

Chemija

Chemijos kab. 2.3.22

14.55-15.40

Vilma Jakelevičienė

Istorija

Istorijos kab. 3.2.17

14.00-14.45

Laura Valainienė

Istorija

Istorijos kab. 3.3.10

14.55-15.40

Olga Timofejevienė

Geografija

Geografijos kab. 3.2.5

14.00-14.45

Agata Koriznienė

Geografija, dorinis ugdymas (etika), pilietiškumo pagrindai, technologijos

Geografijos kab. 3.1.1

14.55-15.40

Olga Karčevska

Muzika

Muzikos kab. Nr. 2.3.14

14.00-14.45

Natalija Rogožienė

Muzika

Muzikos kab. Nr. 4.1.6

14.00-14.45

Jonas Lašakevičius

Technologijos

Technologijų kab. 4.1.8

14.55-15.40

Viktor Frizel

Kūno kultūra

Mažoji sporto salė

9.40-10.00

Andrej Sliževskij

Kūno kultūra

Mažoji sporto salė

9.40-10.00

Jurij Tremba

Kūno kultūra

Didžioji sporto salė

9.40-10.00

Andrej Venckevič

Kūno kultūra

Didžioji sporto salė

9.40-10.00

Apie gimnaziją
  • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
    Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
  • telefonas: +370(380)53912;
  • faksas: +370(380)53912;
  • el. paštas: rastine@sltg.lt