!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

sauktukas-2

TU NESI VIENAS. IŠDRĮSK IEŠKOTI PAGALBOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Gimnazijos vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė Regina Skaržinskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė Ivona Gornostajienė – pradinių klasių mokytoja

Nariai:

Irena Lankelienė – socialinė pedagogė

Daina Lukoševičiūtė-Ambrozė - logopedė

Algimantė Stasiūnienė – mokytojo padėjėja

Regina Malinovskaja – Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Olga Karčevska – muzikos vyresnioji mokytoja

Agata Koriznienė – geografijos vyresnioji mokytoja

Algirdas Keras – matematikos mokytojas metodininkas

Olga Timofejevienė – geografijos vyresnioji mokytoja

Jelena Gornostajienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Jadvyga Gecevič – priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas pdf

Apie gimnaziją
  • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
    Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
  • telefonas: +370(380)53912;
  • faksas: +370(380)53912;
  • el. paštas: rastine@sltg.lt