!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

 Gimnazijos veiklos sritys

1. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

2. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

2.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

2.2. kitos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.): 2.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

2.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

2.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

2.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

2.2.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

2.2.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

2.2.7. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

2.2.8. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir naudojimas, kodas 68.20;

3.3. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;

3.4. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20;

3.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

3.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

3.7. karšto vandens tiekimas, kodas 35.30.20;

3.8. bibliotekų ir archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0;

3.9. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

3.10. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11.

Apie gimnaziją
  • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
    Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
  • telefonas: +370(380)53912;
  • faksas: +370(380)53912;
  • el. paštas: rastine@sltg.lt