!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

sauktukas-2

BASEINO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos baseinas – tai dviejų vonių (12ux25m, 6x11m) baseinas, kuriame vyksta gimnazijos plaukimo pamokos ir papildomo ugdymo užsiėmimai.
 2. Baseinas dirba pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.
 3. Baseino lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris naudojasi baseino teigiama paslauga.
 4. Šios taisyklės nustato baseino lankytojams teikiamų paslaugų tvarką, privalomuosius saugumo ir higienos reikalavimus, lankytojų teises, pareigas ir atsakomybę.
 5. Kiekvienas lankytojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir besąlygiškai jų laikytis. Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nežinojimo ar jų reikalavimų nevykdymo.
 6. Mokiniai į plaukimo pamokas ir papildomo ugdymo užsiėmimus (toliai - pamokas) atvyksta pamokų tvarkaraštyje numatytomis dienomis ir valandomis.
 7. Pamokos metu už mokinio gyvybę ir saugumą atsako mokytojas. Pirmąją pamoką jis raštiškai supažindina mokinius su higienos ir saugaus elgesio vandenyje reikalavimais bei šiomis taisyklėmis.
 8. Mokinį nesilaikantį baseino vidaus tvarkos taisyklių ir/ar nevykdantį nurodymų, mokytojas (instruktorius – gelbėtojas) pašalina iš pamokos ir apie tai informuoja baseino vadovą (gimnazijos administraciją).
 9. Mokytojas privalo:
  1. pasirašyti registracijos žurnale;
  2. gauti (gražinti) iš atsakingo asmens persirengimo spintelių raktus ir išdalinti (surinkti) juos mokiniams;
  3. įleisti pro įėjimo vartus į baseino zoną mokinius;
  4. po pamokos palydėti mokinius iki dušinių;
  5. pasirūpinti, kad po pamokos būtų tvarkingai paliktas naudotas plaukymo inventorius ir persirengimo kambariai.
 10. Lankyti gimnazijos baseiną gali ir ne gimnazijos mokiniai. Visi norintis plaukti gali naudotis baseino paslaugomis tam skirtomis dienomis ir valandomis. Mokestis už baseino paslaugas skaičiuojama vadovaujantis gimnazijos direktoriaus patvirtintu baseino paslaugų kainoraščiu.
 11. Vaikai iki 10 metų ir negalią turintys asmenys į baseiną įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, atsakingų už vaikų saugumą bei tai, kaip vaikai vykdo šių taisyklių reikalavimus
 12. Lankytojai į baseiną gali patekti tik turėdami lustinę apyrankę. Apyrankę ir persirengimo spinteles raktą lankytojui išduoda baseino budėtojas – kasininkas ( toliau – kasininkas).
 13. Vaikai iki 4 metų į vandens zoną įleidžiami nemokamai (kartu su tėvais ar globėjais). Todėl jiems lustinės apyrankės ir persirengimo spintelių raktai neišduodami.
 14. Lankytojų, norinčių gauti tam tikrai lankytojų grupei skirtą lustinę apyrankę, kasininkas turi teisę paprašyti pateikti jų amžių patvirtinantį asmens dokumentą ar kitą lankytojo statusą patvirtinantį dokumentą (neįgalumo pažymėjimą, moksleivio pažymėjimą ar pan.).
 15. Lankytojai, gavę lustines apyrankes, turi praeiti pro įėjimo vartelius po vieną priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, sumontuoto prie praėjimo vartelių (turniketo).
 16. Išeidamas iš baseino lankytojas turi išsiregistruoti išėjimo kasoje. Tuomet yra nustatomas tikslus lankytojo vandens zonoje praleistas laikas bei lankytojo mokėtina suma už jam suteiktas paslaugas
 17. Lankytojas turi saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, lustinę apyrankę visą vandens zonoje buvimo laiką
 18. Lankytojas, pametęs lustinę apyrankę, nedelsdamas turi kreiptis į personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo.
 19. Lankytojas negali išeiti už baseino teritorijos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs, negražinęs luitinės kortelės ir persirengimo spintelės rakto bei nesumokėjęs mokesčio už gautą paslaugą.
 20. Lankytojas privalo sumokėti vienkartinį mokestį (nuostolių atlyginimas) už pametą ar piktybiškai sugadintą:
  1. lustinę apyrankę – 10€;
  2. persirengimo spintelės raktą – 5€.
 21. Jei lankytojas nesumoka už vandens zonoje praleistą laiką ir pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 22. Baseino patalpose lankytojai viršutinius drabužius bei batus turi palikti drabužinėje. Batai įdėdami į maišelį ir statomi į tam skirtą spintelę. Persirengimo kambariuose su lauko avalyne vaikščioti draudžiama.
 23. Asmeninius daiktus lankytojai palieka užrakinamose individualiose persirengimo spintelėse.
 24. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija neatsako už lankytojų daiktus paliktus neužrakintoje spintelėje. Lankytojams rekomenduojama brangius, vertingus daiktus palikti baseino kasininkui - budėtojui
 25. Dingus asmeniniams daiktams, lankytojams rekomenduojama nedelsiant kreiptis į administraciją.
 26. Lankytojai privalo turėti maudymosi kostiumą, rankšluostį, turėti ir avėti šlepetes Rekomenduojame avėti šlepetes guminiu pagrindu.
 27. Lankytojai, prieš eidami į vandens zoną (plaukyklą) būtinai turi švariai nusiprausti duše, apsirengti maudymosi kostiumėlį. Negalima į dušus neštis šampūnų bei kitų prausimosi priemonių stikliniuose induose.
 28. Geriamąjį vandenį leidžiama įsinešti tik nedūžtančiuose induose.
 29. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
 30. Lankytojai privalo vykdyti visus baseino personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą vandenyje ir kitose baseino patalpose.
 31. Baseino administracija turi teisę:
  1. į baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti bendrą tvarką ar kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei baseino būklei;
  2. į baseiną neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis šių taisyklių;
  3. pašalinti iš baseino zonos lankytojus, kurie, nežiūrint į įspėjimą, pažeidinėja taisykles.
 32. Baseino lankytojams rekomenduojama:
  1. įsitikinti, kad jų sveikatos ir fizinė būklė leidžia naudotis jame teikiamomis paslaugomis ir pilnavertiškai leisti laiką;
  2. į vandens zoną (plaukyklą) nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, apyrankių, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti. Spintelėse paliekamus mobiliuosius telefonus rekomenduojame išjungti.
 33. Baseine griežtai draudžiama lankytis:
  1. sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir /ar gyvybei;
  2. apsvaigusiems nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų.
 34. Medicinos atstovui pareikalavus, lankytojai privalo leisti apžiūrėti juos dėl odos grybelinių susirgimų.
 35. Baseine nerekomenduojama lankytis asmenims, turintiems silpną sveikatą, besiskundžiantiems dažnai širdies, galvos, krūtinės skausmais bei kt.
 36. Baseinų vandens zonoje (plaukykloje) draudžiama:
  1. būti asmenims, neturintiems lustinės apyrankės.
  2. naudotis baseino paslaugomis dėvint netinkamus drabužius - kitą aprangą, išskyrus maudymosi kostiumus;
  3. palikti vaikus iki 10 metų be suaugusiųjų priežiūros. Baseino personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus;
  4. maudytis vaikams iki 7 metų vaikų baseine be plaukimo liemenės ar kitų saugaus plūduriavimo priemonių;
  5. maudytis vaikų baseine suaugusiems ir paaugliams nuo 14 metų;
  6. maudytis vaikams iki 4 metų baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje;
  7. mūvėti rankinius laikrodžius, auskarus, grandinėles ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą lankytojams;
  8. plaukioti skersai baseino takelių;
  9. kyboti ant skiriamųjų takų lynų;
  10. šokinėti, nardyti į baseiną nuo jo kraštų;
  11. įlipti į baseiną ne tam skirtose vietose;
  12. bėgioti, triukšmauti;
  13. spjaudyti į vandenį ir ant grindų;
  14. atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
  15. kramtyti kramtomąją gumą;
  16. gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, rankšluosčius ir kitus daiktus) persirengimo kambariuose;
  17. rūkyti baseino patalpose ir baseino teritorijoje;
  18. įsinešti ir vartoti maisto produktus bei gėrimus (išskyrus geriamąjį vandenį);
  19. fotografuoti, filmuoti, išskyrus tada, kai gaunamas baseino administracijos leidimas.
 37. Pirtyje sėdint ant suolų privaloma pasitiesti rankšluostį.
 38. Prieš įlipant į baseiną, prieš įeinant į pirtį bei pasinaudojus ja būtina nusiprausti duše.
 39. Šlepetes reikia palikti prie įėjimo į pirtį.
 40. Pirtyje rekomenduojama nenešioti papuošalų.
 41. Pirtyje rekomenduojama būti ne ilgiau kaip 7 min. ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 min. pertrauką.
 42. Pirtyje draudžiama:
  1. naudoti kosmetines priemones;
  2. reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
  3. atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus;
  4. draudžiama pilti vandenį ant kaitinimo krosnies akmenų.
 43. Lankytojai, baseine pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į gelbėtoją.
 44. Lankytojas, padaręs žalą baseinui, jame esančiam turtui ir /ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 45. Lankytojas, kuris nesilaiko šių taisyklių, nepaiso baseino teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo teisėtų personalo nurodymų, po pakartotinio įspėjimo gali būti išprašytas iš baseino zonos ir pinigai už likusį laiką negrąžinami.
 46. Lankytojas, patyręs žalą, padarytą savo sveikatai ir /arba turtui, privalo nedelsiant kreiptis įvykio vietoje į baseino personalą ir informuoti jį apie įvykio vietą, laiką bei aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Nesilaikant šio taisyklių punkto reikalavimų, lankytojų pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjamos.
 47. Baseino administracija neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir/ar sugadinti.
 48. Gimnazija už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.
Apie gimnaziją
 • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
 • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
 • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
  Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
 • telefonas: +370(380)53912;
 • faksas: +370(380)53912;
 • el. paštas: rastine@sltg.lt