!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

Dar viena Gedulo ir vilties diena...

Paskelbta: -0001 lapkričio 30, Trečiadienis

Gedulo ir vilties diena 2023 1Pilkas balandis lizdą palieka,
Jeigu gimtinę engia klasta.
Sniegas ir ledas virsta į nieką,
Jeigu tik virpa širdis karšta.
Buvo vagonai, buvo ir grotos.

Tremtinio daliai nėra ribų.Kiekvienais metais žiaurūs ir skaudūs Birželio 14-osios prisiminimai prasiskverbia į mūsų atmintį ir verčia rimtai susimąstyti bei pagerbti ir atminti tuos, kurie tapo šio įvykio aukomis. Šią Birželio 14-ąją, kaip ir kiekvienais metais, 9:30 ryto įvyko Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos rengiamas tradicinis Gedulo ir vilties dienos minėjimas, kuriame dalyvavo Šalčininkų rajono vicemeras Valdemar Sliževski, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktorė Irena Volska, Šalčininkų seniūnijos seniūnas Miroslav Neverkevič, Šalčininkų parapijos klebonas Ruslan Vilkel, tremtiniai, Šalčininkų krašto gyventojai, jaunimas ir jų mokytojai. Gedulo ir vilties diena 2023 2Renginio metu savo laisvą žodį tarė gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius, Šalčininkų rajono vicemeras Valdemar Sliževski. Taip pat pasisakė ir du tremtiniai, kurie kaip niekas kitas gali perduoti visus to meto jausmus, įvykius. Minėjimo metu Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos skautai bei Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos mokiniai skaitė Šalčininkų krašto tremtinių vardus. Vėliau tremtiniai buvo pagerbti tylos minute.

Renginiui pasibaigus visi buvo pakviesti į šventas mišias Šalčininkų švento apaštalo Petro bažnyčioje. Mišias aukojo gerbiamas svečias – brolis pranciškonas Julius Sasnauskas. Gedulo ir vilties diena 2023 3Po mišių uždegėme žvakutes kapinėse prie koplytstulpio tremtiniams atminti.

Reiškiame gilią pagarbą žmonėms, nekaltai nukentėjusiems nuo persekiojimų ir tremties. Jų auka įpareigoja mus saugoti žmogiškąjį orumą ir visuomet siekti teisingumo. Buvo labai gera prisijungti prie visoje Lietuvoje vykstančio prasmingo renginio „Atminties neištremsi“: įvardyti ištremtus žmones, apie kiekvieną jų pagalvoti, pasimelsti ir pajusti didžiulę prasmę ir viltį... Gedulo ir vilties diena 2023 4Te ši vilties dvasia palaiko visus mus kasdieniuose darbuose.

7b klasės mokinė Emilija Gustaitė
Nuotraukos Gražinos Lašakevičienės

Apie gimnaziją
  • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
    Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
  • telefonas: +370(380)53912;
  • faksas: +370(380)53912;
  • el. paštas: rastine@sltg.lt