!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

Visaverčiam gyvenimui žinių visuomenėje reikalingų įgūdžių ugdymas

Paskelbta: -0001 lapkričio 30, Trečiadienis

mokyklomsProjekto idėja

Šiuolaikinių technologijų amžiuje skaitmeninės žinios tampa ne užgaida, o būtinybė. Tačiau, daugelio ekspertų nuomone, Europos švietimo ir mokymo sistemose šios žinios nėra visapusiškai ugdomos. Europos Komisijos atlikto tyrimo metu nustatyta, kad 60 proc. mokyklinio amžiaus vaikų netaiko modernių technologijų pamokų metu. Dar daugiau, nepaisant augančio IT specialistų poreikio darbo rinkoje, abiturientų besirenkančių kompiuterinių technologijų studijas pastaraisiais metais sumažėjo.

Anot įžvalgų, galima išskirti keletą priežasčių, kurios lemia žemą mokyklinio amžiaus vaikų susidomėjimą IKT ir jų taikymu mokymo bei mokymosi procese. Visų pirma, trūksta novatoriško bei patrauklaus turinio paremto kompetentingu IKT taikymu. Visų antra, naujajai Z kartai yra reikalinga įvairesnė mokymosi erdvė, motyvacija, lankstumas. Akivaizdu, kad išvardinti bruožai prasilenkia su formaliame švietime taikomais ugdymo principais. Visų trečia, merginas nuo kompiuterių mokslų atbaido susiformavęs stereotipas, kad šis mokslas skirtas vyrams arba „moksliukams“ gyvenantiems savo fantazijų pasaulyje. Be to, augant ekonomikai bei gerėjant gyvenimo kokybei tampa lengviau susirasti gerai apmokamą darbą įgijus bet kokią specialybę.

Projekto tikslai

Įkvėpti noro prisidėti prie aukščiau išvardintų problemų sprendimo asociacija “Viešieji interneto prieigos taškai” kartu su partneriais iš Ispanijos, Vengrijos bei Kipro įgyvendina Erasmus+ strateginės partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse finansuojamą projektą „Kompetetingas jaunimas – Europos ateitis“. Šiuo projektu yra siekiama diegti inovacijas neformalaus jaunimo švietimo srityje sudarant 14 – 18 metų jaunuoliams sąlygas ugdyti ateities karjeros įgūdžius ypač technologijų srityje išnaudojant IKT siūlomas galimybes bei šiuolaikinių mokymo metodų bei priemonių potencialą.

Projekto renginiai ir artimiausios projekto veiklos

Šių metų rugpjūčio 4-5 d. Kipre vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. „Mūsų projekte iš viso dalyvauja keturios partnerės organizacijos iš keturių ES šalių, todėl siekdami sėkmingai įgyvendinti projekto tikslus, neišvengiamai turime organizuoti partnerių susitikimus gyvai. Pirmasis įvyko Kipre, o antrasis susitikimas įvyks Ispanijoje kitais metais“, - pasakojo projekto vadovė Laura Grinevičiūtė. Neformalaus jaunimo švietimo paslaugų teikėjai susirinko tam, kad susipažintų vienas su kitu, pasidalintų IKT panaudojimo jaunimo ugdymo procese įžvalgomis ir patirtimi bei aptartų projekto įgyvendinimo strategiją. Projekto komanda artimiausiu ir svarbiausiu projekto uždaviniu įvardino mokymo turinio bei metodikos kūrimą, pasiūlant mišrų mokymąsi bei taikant inovatyvias technologijas.

Projekto susitikimo metu buvo nutarta kurti programą, kuri susidės ne tik iš IT projekto sukūrimo, bet ir socialinių bei visaverčiam gyvenimui žinių visuomenėje reikalingų įgūdžių ugdymo. Programa įgalins jaunimą į tam tikras aktualias visuomenei problemas pažvelgti jauno žmogaus akimis. Savo matymą jie perteiks kurdami IT projektą ir mokydamiesi projektų vadybos įgūdžių, nuo idėjos sugeneravimo iki jos įgyvendinimo.

Projekte dalyvauja Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazija. Ši gimnazija – tai viena iš keturių nacionalinės komandos narių, kuri aktyviai prisidės prie sukurtos mokymo programos išbandymo bei viešinimo. Gimnaziją projekte atstovauja Renata Babravičienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja bei keletas labai aktyvių mokyklos mokinių – Diana Bezujevskytė ir Stanislav Sinkevič.

Apie gimnaziją
  • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
    Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
  • telefonas: +370(380)53912;
  • faksas: +370(380)53912;
  • el. paštas: rastine@sltg.lt