!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

sportuoju aktyviai dideliVadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-928 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimu, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijai iš Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0187 skirtas finansavimas projekto „ Sportuoju aktyviai-gyvenu sveikai“ vykdymui. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 43647,00 eurų (keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt septyni eurai).
Projekto pradžia 2020-01-01
Projekto pabaiga 2022-12-31

Projekto tikslas:
Gerinti vyresnio amžiaus ar turinčių negalią žmonių sveikatą bei sumažinti jų socialinę atskirtį, mokyti vaikus saugiai elgtis vandenyje, padėti išsiugdyti gyvybiškai svarbius ir reikalingus plaukimo įgūdžius, skatinti ugdyti atsakomybę už save ir aplinkinius, laikytis saugaus elgesio taisyklių, puoselėti olimpines sporto vertybes, kilnų elgesį, formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Projekto uždaviniai:
Skatinti vaikų fizinį aktyvumą. Stiprinti sveikatą ir gerinti jų fizinį parengimą.
Atrasti plaukimo sportui gabius vaikus ir paskatinti juos lankyti plaukimo treniruotes.
Skatinti neįgaliųjų integravimąsi į visuomenę per plaukimo įgūdžių ugdymą bei tobulinimą.

Apie gimnaziją
  • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
    Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
  • telefonas: +370(380)53912;
  • faksas: +370(380)53912;
  • el. paštas: rastine@sltg.lt