!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

Mokymosi aplinkos modernizavimas įsigyjant mokymo priemones bei įrangą

ESFIVP I 1Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr.V-776 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamam projektui „Mokymosi aplinkos modernizavimas įsigyjant mokymo priemones bei įrangą“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0011, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijai skirtas finansavimas 349725,15 Eur.

Projekto pradžia 2018-10-26
Projekto pabaiga 2020-10-31
Projekto tikslas: modernizuoti mokinių ugdymo aplinką
Projekto uždavinys: edukacinių erdvių gerinimas ir mokymo priemonių įsigijimas

 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

ESFIVP I 1Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija yra aprūpinama gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didina mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

ES projektai

Apie gimnaziją
  • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
    Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
  • telefonas: +370(380)53912;
  • faksas: +370(380)53912;
  • el. paštas: rastine@sltg.lt