!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje visą darbo dieną dirbančių darbuotojų nuasmeninti duomenys apie vidutinį mėnesinį darbo užmokestį (bruto) pagal profesijų grupes

 

Profesijų grupės Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022   Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023  ketvirčiais Darbuotojų skaičius
2023 12 31
    I ketv  II ketv  III ketv  IV ketv   
Pavaduotojai  3734,22 4216,99 4268,26  4215,24 5127,54  2
Struktūrinių padalinių vadovai 2374,22 2545,51  2583,47  2524,09  3072,40 7
Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programą, specialieji pedagogai, mokytojai, dirbantis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 1731,51 1666,77 1748,03  1913,06  2190,81  69
Specialistai 1749,67 1812,70 1845,60  1666,96   1922,29 5
Kvalifikuoti darbuotojai 1500,65 1438,25  1390,92 1093,66   1730,38 14
Apie gimnaziją
  • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
    Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
  • telefonas: +370(380)53912;
  • faksas: +370(380)53912;
  • el. paštas: rastine@sltg.lt