!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Paskelbta: 2021 sausio 13, Trečiadienis

2021 laisves gyneju diena 1Mūsų gimnazija kasmet mini svarbiausias Lietuvos datas. Viena jų – Sausio 13-oji. 1991 metais šią dieną lietuviai ėjo priešintis Sovietų sąjungos vadovybės norui užimti Vilniaus televizijos bokštą, televizijos ir radijo pastatą, Seimą. Tarp visų ėjusių buvo keturiolika, kurie tragiškai žuvo. Kasmet juos prisimename ir pagerbiame. Kiekvienas mokinys prisideda prie minėjimo savaip: mažyliai kuria piešinius bei dekoracijas, vyresni rengia programą: deklamuoja eilėraščius, dainuoja dainas, gieda himną bei pagerbia mirusiuosius didvyrius Antakalnio kapinėse. Ir tai mažiausia, ką mes galime padaryti, norėdami parodyti savo pagarbą sužeistiems, žuvusiems ir gynusiems mus ir mūsų laisvę.

Šiais metais galimybės susiburti visi kartu neturime, tad nepatingėkime ir kiekvienas atskirai pagerbkime juos bent iš savo namų.

8a klasės mokinė Eleta Subočiūtė

* * *

2021 laisves gyneju diena 2Prieš 30 metų sausio 13 dieną lietuviai kūnais stojo prieš sovietinius tankus ginti šalies laisvės. Nuo to laiko jau 30 metų kiekvieną sausį mes minime Laisvės gynėjų dieną, pagerbdami tą naktį žuvusius. 1991 metų sausio 13-osios įvykiai šiemet buvo paminėti kitaip, nei įprasta. Deja, dėl pandemijos negalėjome susiburti gyvai, todėl ši reikšminga sukaktis Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje buvo paminėta virtualiai. Šiai iškilmingai dienai įprasminti buvo sukurtas filmukas „Mūsų Laisvė užaugo“, kuriuo galima dalytis minint šią dieną.2021 laisves gyneju diena 3 Taip pat mokiniai kartu su savo šeimos nariais galėjo dalyvauti viktorinoje „30 metų: daug ar mažai – ką tu apie tai žinai?“, kurią paruošė istorijos mokytojos Laura Valainienė ir Vilma Jakelevičienė. Viktorinos klausimus mėgino įveikti daugiau nei 300 dalyvių: mokytojų ir mokinių, kuriems padėjo ir jų šeimų nariai. Surinkusieji daugiausiai taškų – geriausiai išmanantys istoriją – bus apdovanoti.

Sausio 13-oji – tai ne tik liūdesio ir žuvusiųjų pagerbimo diena, bet ir mūsų tautos šlovės, pasišventimo, vienybės ir pergalės diena... Todėl tikiu, kad Sausio 13-oji išliks mūsų širdyse neišdildomu Laisvės antspaudu!

8b klasės auklėtoja Inga Sutiagina

Sausio 13-osios įspūdžiai

2021 laisves gyneju diena 4Pradinukai dalyvavo smagioje iniciatyvoje ir skleidė Laisvės virusą! Išminties ir įspūdžių sėmėmės dviejose nuotolinėse edukacijose – susitikime su rašytoju Justinu Žilinsku ir atviroje istorijos pamokoje „Nenugalėta laisvė“. Taip pat jungėmės prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ – languose degėme žvakutes. Dalijomės įspūdžiais po gimnazijos aštuntokų filmo „Mūsų Laisvė užaugo“ peržiūros, atlikome interaktyvias užduotis, skirtas paminėti šiai svarbiai dienai. Gana aktyviai dalyvavome viktorinoje. O kadangi pagalbos ranką buvo ištiesę tėveliai, tad ir mūsų pasiekimai visai nemaži.

2021 laisves gyneju diena 5Šią savaitę gaminome laisvės simbolį-ženkliuką – Neužmirštuolės žiedą, kurį segėsime šiomis dienomis. Dalyvavome ir dar vienoje akcijoje „Neužmirštuolių pieva“ , t. y. piešėme ir siuntėme Neužmirštuoles, skirtas Laisvės gynėjų atminimui pagerbti. Jos bus suklijuotos į vieną bendrą pasaulio lietuvių vaikų piešinį – atminties puokštę (šios iniciatyvos organizatoriai – PLB – Pasaulio lietuvių bendruomenė).

2b klasės mokytoja Jelena Gornostajienė