!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

Gimnazijos dokumentai

Gimnazijos nuostataipdf

Gimnazijos 2020-2022 metų strateginis  planaspdf

Gimnazijos veiklos planaspdf

Gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos 2020-2021 metų ugdymo planaspdf

Gimnazijos pradinio ugdymo programos 2020-2021 metų ugdymo planas pdf

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašaspdf

Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės   pdf

Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema   pdf

Gimnazijos vidaus kontrolės politika   pdf

Gimnazijos išorinio vertinimo ataskaitapdf

Gimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitapdf

Gimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitapdf

Gimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitapdf

Mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų bendrojo plano projektas   pdf

Mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų bendrojo plano pakeitimo projektas   pdf

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokinių elgesio taisyklės pdf

Patyčių ir smurto prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas pdf Priedai: 1. pdf 2.pdf 3. pdf

Lankomumo tvarkos aprašas pdfPriedai:

1. Praleistų pamokų pateisinimas dėl ligos ar vizito pas gydytoją pdf pdf

2. Praleistų pamokų pateisinimas pdf pdf

3. Praleistų pamokų pateisinimas dėl kelionės pdf pdf

4. Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamos priežasties praleistų pamokų pdf pdf