!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

 

Kiekvienais metais Jūs suteikiate paramą gimnazijai prisidėdami prie renginių finansavimo: mokinių išvykų į sportines varžybas ir konkursus, bendrų tėvelių ir vaikų švenčių, apdovanojimų vaikams už pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir pan.
Esame Jums už tai labai dėkingi. Prašytume ir šiemet pasinaudoti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo suteikiama galimybe 2 procentus pajamų mokesčio sumos, kuri nukreipiama į bendrą Respublikos biudžetą, skirti savo paties nuožiūra, t.y. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos Labdaros ir paramos fondui.

Jeigu nuspręstumėte remti gimnazijos, kurioje mokosi Jūsų vaikai, veiklą, pateikiame reikalingus rekvizitus:
Įmonės kodas 111961115
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

Formos FR0512 pildymo pavyzdį rasite čia:  pdficon

Prašymą, kuriuo skirsite 1% ar 2% mūsų gimnazijai, prašytume užpildyti internetu arba Mokesčių inspekcijoje.
Tikimės, kad Jūs prisidėsite prie šios gimnazijos tarybos iniciatyvos ir paremsite savo vaikų veiklą.

Pagarbiai
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos taryba

Apie gimnaziją
  • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
    Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Kontaktinė informacija:
  • telefonas: +370(380)53912;
  • faksas: +370(380)53912;
  • el. paštas: rastine@sltg.lt