!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

Gimnazijos finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 m.

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaitapdf

Veiklos rezultatų ataskaitapdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpįpdf

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuotipdf

Mokėtinų ir gautinų sumųpdf

Aiškinamasis raštas prie ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniopdf

Aiškinamasis raštaspdf

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitapdf

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaitapdf

Veiklos rezultatų ataskaitapdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpįpdf

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuotipdf

Mokėtinų ir gautinų sumųpdf

Aiškinamasis raštas prie ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniopdf

Aiškinamasis raštaspdf

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitapdf

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaitapdf

Veiklos rezultatų ataskaitapdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpįpdf

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuotipdf

Mokėtinų ir gautinų sumųpdf

Aiškinamasis raštas prie ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniopdf

Aiškinamasis raštaspdf

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitapdf

IV ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuotipdf

Mokėtinų ir gautinų sumųpdf

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitapdf

Aiškinamasis raštas prie ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniopdf

Finansinės būklės ataskaitapdfpdf

Veiklos rezultatų ataskaitapdf

Grynojo turto pokyčių ataskaitapdf

Pinigų srautų ataskaitapdfpdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpįpdf

Aiškinamasis raštaspdf

Pagrindinės veiklos sąnaudospdf

Apie gimnaziją
  • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
    Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
  • telefonas: +370(380)53912;
  • faksas: +370(380)53912;
  • el. paštas: rastine@sltg.lt