!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

eTwinning Kokybės ženklelis

Paskelbta: 2020 rugpjūčio 18, Antradienis

eTwinning Kokybes zenklas 12020 metų liepos 23 dieną atkeliavo įgyvendinto „eTwinning“ projekto „В мире сказок“ įvertinimas. Projektui buvo suteiktas Nacionalinės kokybės ženklelis.

„eTwinning“ – tai Europos mokyklų bendruomenė, suteikianti platformą, kurioje galima bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi. Šioje platformoje sėkmingai dirba, vykdo projektus ir sumaniai juos integruoja į ugdymo veiklą ir Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokytojai ir mokiniai.

Mano manymu, „eTwinning“ projekto „В мире сказок“ tema aktuali visų amžiaus tarpsnių vaikams, padiktuota problemos (mokiniai mažai skaito). Projekto metu stengiausi kūrybiškai parinkti vaikų amžių atitinkančias užduotis, įtraukiančias į skaitymo procesą, gilinti žinias smagiais ir prasmingais būdais, bendrai kūrėme įvairiais IT įrankiais. Mano mokinių sukurta ir pasidalinta medžiaga labai paveiki. Projektą sumaniai integravau į IT dalyko turinį, jis pasižymi veiklų gausa. NKŽ paraiškoje išsamiai aprašiau ugdymo turinio integravimo galimybes, mokinių patobulintas komunikavimo, mokėjimo mokytis, asmeninę kompetencijas. Projekto dienoraštyje parašiau daugybę veiklos įrašų, kurie atspindi projektinės veiklos integraciją.

Vykdydama projektą bei pildydama paraišką ženkleliui gauti, stengiausi išsamiai aprašyti bendradarbiavimą. Džiugu, kad projekto dalyviai aktyviai bendradarbiavo – kūrė el. knygas, koliažus, galvosūkius ir interaktyvius žaidimus. Dirbome kaip didelė darni komanda. Kadangi esu informacinių technologijų mokytoja, IKT naudojimas buvo tikslingas, IT priemonių pasirinkimas tinkamas, atsižvelgiau į mokinių amžių ir veiklų pobūdį. Projektas pasižymi įrankių įvairove, sukurtų intelektinių produktų gausa. Mokiniai patobulino savo skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Jie įvairius išteklius naudojo tinkamai, atsižvelgiant į duomenų apsaugos reikalavimus.

Įvykdyta įvairiapusė sklaida internetinėje erdvėje. „Twinspace“ pasidalinta Padlet – mokinių refleksija apie projekto veiklas. Labai džiaugiuosi, kad mokiniai įsitraukė į projekto apibendrinimo procesą.

Galutinis Tarptautinio virtualaus bendradarbiavimo projekto „eTwinning“ komandos vertinimas buvo toks: „Jūs įgyvendinote projektą, kuriame dauguma veiklų įgyvendintos kokybiškai. Esate patyrusi „eTwinning“ bendruomenės narė, galinti dalintis turininga patirtimi su kolegomis. Nuoširdžiai dėkojame. Jums suteikiamas Nacionalinis kokybės ženklelis už projektą „В мире сказок. „Sveikiname!“

Nuoširdžiai džiaugiamės tuo, kad turime ir galime vykdyti tarptautinio virtualaus bendradarbiavimo „eTwinning“ projektus. Linkime sau ir visiems kolegoms ilgos ir produktyvios draugystės su programa!

Informacinių technologijų mokytoja ekspertė Renata Babravičienė